Pineapple

- dư

♦ Phiên âm: (yú, xú)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Đại) Ta (nhân xưng ngôi thứ nhất). ◇Trần Quốc Tuấn : Dư thường lâm xan vong thực, trung dạ phủ chẩm , (Dụ chư bì tướng hịch văn ) Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối.
♦(Danh) Họ .
♦(Hình) Thừa. § Thông .
♦Giản thể của chữ .

: ()yú
1. :“”。
2.
3. , ,
4. :“。”
5.
6. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 夜總會總理攬總構成