VN520


              

Phiên âm : tǐ, bèn

Hán Việt : thể

Bộ thủ : Nhân (人,亻)

Dị thể :

Số nét : 7

Ngũ hành : Hỏa (火)

Một dạng của chữ 體.
Giản thể của chữ 體.


Xem tất cả...