Pineapple

- thể

♦ Phiên âm: (tǐ, bèn, nbs)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Một dạng của chữ .
♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()tǐ
1. ,
2.
3.
4.
5. ,
6. ,
7. ,
8.
9. 。“”。, ;“
, : ()tī
体己〕①;②”,”。


Vừa được xem: