Pineapple

- luân

♦ Phiên âm: (lún)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()lún
1.
2.
3.
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 故老