Pineapple

- truyện, truyền, truyến

♦ Phiên âm: (chuán, zhuàn)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()chuán
1.
2. 广
, : ()zhuàn
1. 。《》。
2.
3. :《》。
4. 驿驿


Vừa được xem: 埃塞俄比亚舀子遛彎兒