Pineapple

- vĩ

♦ Phiên âm: (wěi)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()wěi


    沒有相關
Vừa được xem: 玉器陰陽怪氣玉兰花抓拿騙吃玉兔婆心