Pineapple

- chúng

♦ Phiên âm: (zhòng)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()zhòng
1.
2.


Vừa được xem: 獎售砧鑕李白