- y

♦ Phiên âm: (yī)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Hình) Tính từ chỉ định: kia, ấy. ◎Như: y nhân người kia.
♦(Đại) Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba: nó, hắn, gã, v.v. ◇Nam sử : Ngô kiến Trương thì, y dĩ lục thập , (Liệt truyện , Đệ ngũ thập nhất) Khi ta gặp ông Trương, ông ấy đã sáu mươi tuổi.
♦(Đại) Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai: anh, ông, ngươi, v.v. § Cũng như nhĩ . ◇Lưu Nghĩa Khánh : Vật học nhữ huynh, nhữ huynh tự bất như y , (Thế thuyết tân ngữ , Phẩm tào ) Đừng học theo anh ngươi, anh ngươi vốn không như ngươi.
♦(Trợ) Đặt giữa câu, để làm thư hoãn ngữ khí. ◇Tùy Thư : Thì quốc gia thảo sáng, bách độ y thủy , (Liệt truyện , Đệ tứ thập) Khi ấy nước nhà vừa thành lập, mọi việc đều mới khởi đầu.
♦(Trợ) Đặt trước những đại từ nghi vấn như , để hỏi. ◎Như: y thùy ai, y hà cái gì. ◇Nguyễn Du : Y thùy tuyệt cảnh cấu đình đài? (Vọng quan âm miếu ) Ai người dựng nên đình đài ở chốn tận cùng này?
♦(Trợ) Dùng chung với phỉ , tương đương với khước thị , tức thị . ◎Như: phỉ vinh y nhục không vinh thì cũng là nhục. ◇Thi Kinh : Phỉ nga y hao (Tiểu nhã , Lục nga ) Chẳng phải cỏ nga thì cũng là cỏ hao.
♦(Danh) Họ Y. ◎Như: Y Doãn .

: yī
1.
2.
3. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 窖肥消費合作社