Pineapple

- kháng

♦ Phiên âm: (kàng)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Động) Kháng lệ sánh đôi, vợ chồng lấy nhau. ◇Liêu trai chí dị : Hành niên nhị thập hữu ngũ, kháng lệ do hư , (Hiệp nữ ) Đã hai mươi lăm tuổi mà chưa lấy vợ.
♦(Động) Ngày xưa dùng như chữ . ◇Chiến quốc sách : Thiên hạ mạc chi năng kháng (Tần sách nhị , Tô Tần ) Thiên hạ không ai kháng cự nổi.

: kàng
1. ,
2. ,
3. ”,
4. ”,
5. :“”。
6.
7. (Danh từ) Họ。


    沒有相關
Vừa được xem: 422