Pineapple

- trọng

♦ Phiên âm: (zhòng)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Hình) Giữa. ◎Như: trọng xuân giữa mùa xuân (tháng hai), trọng đệ em thứ hai.

: zhòng
1.
2.
3. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 苟言杰斐遜砧板