Pineapple

- nhân

♦ Phiên âm: (rén)

♦ Bộ thủ: Nhân ()

♦ Số nét: 2

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Một hình thức của bộ nhân .

: rén
”。”。


    沒有相關
Vừa được xem: 藏身渺茫飽覽