- thân, thấn

♦ Phiên âm: (qīn, xīn, )

♦ Bộ thủ: đầu ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()qīn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
, : ()qìng
亲家


Vừa được xem: 家嚴后窗筆談