Pineapple

- hưởng

♦ Phiên âm: (xiǎng)

♦ Bộ thủ: đầu ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Động) Dâng lên, tiến cống. ◇Thi Kinh : Tự bỉ Đê Khương, Mạc cảm bất lai hưởng , (Thương tụng , Ân vũ ) Từ các nước Đê, nước Khương kia, Chẳng ai dám không đến dâng cống.
♦(Động) Cúng tế. ◇Tây du kí 西遊記: Sát ngưu tể mã, tế thiên hưởng địa , (Đệ tam hồi) Giết trâu mổ ngựa, tế trời cúng đất.
♦(Động) Thết đãi. ◇Hàn Dũ : Sát dương hưởng tân khách (Tống Hồ Nam Lí Chánh Tự tự ) Giết cừu thết đãi tân khách.
♦(Động) Hưởng thụ. ◎Như: hưởng phúc được hưởng thụ phúc trời. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bất giác đả động phàm tâm, dã tưởng yêu đáo nhân gian khứ hưởng nhất hưởng giá vinh hoa phú quý , (Đệ nhất hồi) Bất giác động lòng phàm tục, cũng muốn xuống nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý.

: xiǎng
1.
2. 殿


Vừa được xem: 地震保险ä¹±