Pineapple

- sản

♦ Phiên âm: (chǎn)

♦ Bộ thủ: đầu ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Như chữ sản .

: ()chǎn
1.
2.
3. , , 西
4.
5.


Vừa được xem: