Pineapple

- hỗ

♦ Phiên âm: (hù)

♦ Bộ thủ: Nhị ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Phó) Nhau, lẫn nhau. ◎Như: hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

: hù


Vừa được xem: 油性发三索锦蛇布達佩斯仔鴨猛士鼎足之勢