VN520


              

Phiên âm : shì

Hán Việt : sự

Bộ thủ : Quyết (亅)

Dị thể : không có

Số nét : 8

Ngũ hành : Kim (金)

(Danh) Việc, công việc, chức vụ. ◇Luận Ngữ 論語: Cư xử cung, chấp sự kính, dữ nhân trung, tuy chi Di Địch bất khả khí dã 居處恭, 執事敬, 與人忠, 雖之夷狄不可棄也 (Tử Lộ 子路) Ở nhà phải khiêm cung, làm việc phải nghiêm trang cẩn thận, giao thiệp với người phải trung thực. Dù tới nước Di nước Địch (chưa khai hóa), cũng không thể bỏ (ba điều ấy).
(Danh) Chỉ chung những hoạt động, sinh hoạt con người. ◇Trần Nhân Tông 陳仁宗: Khách lai bất vấn nhân gian sự, Cộng ỷ lan can khán thúy vi 客來不問人間事, 共倚欄杆看翠微 (Xuân cảnh 春景) Khách đến không hỏi việc đời, Cùng tựa lan can ngắm khí núi xanh.
(Danh) Việc xảy ra, biến cố. ◎Như: đa sự chi thu 多事之秋 thời buổi nhiều chuyện rối ren, bình an vô sự 平安無事 yên ổn không có gì.
(Động) Làm việc, tham gia. ◎Như: vô sở sự sự 無所事事 không làm việc gì.
(Động) Thờ phụng, phụng dưỡng, tôn thờ. ◎Như: tử sự phụ mẫu 子事父母 con thờ cha mẹ. ◇Sử Kí 史記: Tín nãi giải kì phược, đông hướng đối, tây hướng đối, sư sự chi 信乃解其縛,東鄉對, 西鄉對, 師事之 (Hoài Âm Hầu liệt truyện 淮陰侯列傳) (Hàn) Tín bèn cởi trói (cho Quảng Vũ Quân), mời ngồi ngoảnh về hướng đông, (Hàn Tín) đối mặt ngoảnh về hướng tây, và đãi ngộ như bậc thầy.


Xem tất cả...