Pineapple

- tranh, tránh

♦ Phiên âm: (zhēng, zhèng)

♦ Bộ thủ: Quyết ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: zhēng
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 極端班配光照厚味屬性