Pineapple

- thư

♦ Phiên âm: (shū)

♦ Bộ thủ: ất ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()shū
1. 稿
2.
3.
4.
5.
6.
7. ,《
8.


Vừa được xem: