Pineapple

- phạp

♦ Phiên âm: (fá)

♦ Bộ thủ: Phiệt, Triệt (丿)

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Thiếu, không đủ. ◇Sử Kí 史記: Hán Vương thực phạp, khủng, thỉnh hòa , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Hán Vương thiếu lương thực, lo sợ, phải xin hòa.
♦(Động) Không có. ◎Như: hồi sinh phạp thuật không có thuật làm sống lại (không có chút hi vọng nào cả).
♦(Hình) Mỏi mệt. ◎Như: đạo phạp mệt lắm, xin thứ cho (chủ từ khách không tiếp). ◇Pháp Hoa Kinh : Ngã đẳng kim đốn phạp, ư thử dục thối hoàn , 退 (Hóa thành dụ phẩm đệ thất ) Chúng tôi nay mệt mỏi, nơi đây muốn trở về.
♦(Hình) Nghèo khốn. ◎Như: bần phạp bần cùng.

: fá
1.
2.
3.


Vừa được xem: 附中西茶县