Pineapple

- nghĩa

♦ Phiên âm: (yì)

♦ Bộ thủ: Chủ ()

♦ Số nét: 3

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()yì
1.
2.
3.
4.
5.
6. 齿
7. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 添磚加瓦萬人空巷