- cử

♦ Phiên âm: (jǔ)

♦ Bộ thủ: Chủ ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()jǔ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. :“, ”。


Vừa được xem: 冥裝幌子