- lệ, li

♦ Phiên âm: (lì, lí)

♦ Bộ thủ: Nhất ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()lì
1.
2.
, : ()lí
1. 〔高丽沿
2. ”,


Vừa được xem: 三级跳远三级火箭三綱三索锦蛇三等三眠三省三皈