Pineapple

- vi, vị

♦ Phiên âm: (wèi, wéi)

♦ Bộ thủ: Chủ ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .
♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()wéi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. (Danh từ) Họ。
, : ()wèi
1.
2.
3.
4.


    沒有相關
Vừa được xem: