Pineapple

- hoàn

♦ Phiên âm: (wán)

♦ Bộ thủ: Chủ ()

♦ Số nét: 3

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦(Danh) Viên (vật nhỏ mà tròn). ◎Như: hoàn tán cao đan chỉ chung các loại thuốc đông y (viên, bột, cao, tễ).
♦(Danh) Riêng chỉ viên đạn. ◇Tả truyện : Tòng đài thượng đạn nhân nhi quan kì tịch hoàn dã (Tuyên Công nhị niên ) Từ trên đài bắn người và xem người tránh đạn.
♦(Danh) Viên thuốc.
♦(Danh) Trò chơi thời xưa như trái cầu.
♦(Danh) Một thứ chuông sử dụng trong trò biểu diễn tạp kĩ ngày xưa. Thường dùng để rung chuông khi múa kiếm.
♦(Danh) Trứng. ◇Lã Thị Xuân Thu : Lưu Sa chi tây, Đan San chi nam, hữu phượng chi hoàn 西, , (Bổn vị ) Ở phía tây Lưu Sa, phía nam Đan Sơn, có trứng chim phượng.
♦(Danh) Lượng từ: viên, hòn. ◎Như: thử dược mỗi phục lưỡng hoàn thuốc này mỗi lần uống hai viên.
♦(Danh) Họ Hoàn.
♦(Động) Vo tròn lại, làm thành viên. ◇Tây du kí 西遊記: Hành Giả đạo: Yếu hoàn dược : (Đệ lục thập cửu hồi) Hành Giả nói: Để vo tròn lại làm viên thuốc.
♦(Động) § Thông hoàn .

: wán
1. 西
2. ”:
3.


Vừa được xem: 垂簾热熔胶粒