- tang, táng

♦ Phiên âm: (sāng, sàng)

♦ Bộ thủ: Nhất ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()sāng

, : ()sàng


Vừa được xem: 五色佛州五臟五線譜何必五經五絕但是五糧液