Pineapple

- thừa, chưng

♦ Phiên âm: (chéng)

♦ Bộ thủ: Nhất ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Động) Giúp đỡ, phụ tá, phụ trợ.
♦(Danh) Thời xưa, chỉ quan phụ giúp vua hoặc quan giúp việc cho viên quan chính. ◎Như: thừa tướng , phủ thừa , huyện thừa .
♦§ Nguyên đọc là chưng.

: chéng
1.
2.
3. ”,


Vừa được xem: 菜市腳夫盛大