- nghiệp

♦ Phiên âm: (yè)

♦ Bộ thủ: Nhất ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Như chữ nghiệp .
♦Giản thể của chữ .

: ()yè
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. (Danh từ) Họ。