- thả, thư

♦ Phiên âm: (qiě, jū)

♦ Bộ thủ: Nhất ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Liên) Vả chăng, hơn nữa (thường dùng làm lời chuyển ý). ◎Như: thả phù vả chăng, huống thả huống hồ.
♦(Liên) Lại, mà lại. ◇Thi Kinh : Quân tử hữu tửu đa thả chỉ (Tiểu nhã , Ngư lệ ) Quân tử có rượu nhiều lại ngon.
♦(Liên) Thả ... thả ... Vừa ... vừa ... ◎Như: thả chiến thả tẩu vừa đánh vừa chạy. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Hốt kiến na sương lai liễu nhất tăng nhất đạo, thả hành thả đàm , (Đệ nhất hồi) Chợt thấy từ mái hiên lại một nhà sư và một đạo sĩ, vừa đi vừa nói chuyện.
♦(Phó) Hãy, hãy thế, hãy thử. ◎Như: tạm thả hãy tạm thế. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Thả khan dục tận hoa kinh nhãn (Khúc Giang ) Hãy trông những đóa hoa sắp rụng hết đương bay qua mắt.
♦(Phó) Sắp, gần tới. ◎Như: thả tận sắp hết. ◇Sử Kí 史記: Ngô vương tòng đài thượng quan, kiến thả trảm ái cơ, đại hãi , , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) Ngô vương ngồi trên đài xem, thấy sắp chém ái cơ của mình thì kinh hoảng.
♦Một âm là thư. (Trợ) Đặt ở cuối câu, lời nói lòng, tiếng nói còn rớt giọng ra. ◎Như: Thi Kinh nói: kì lạc chỉ thư thửa vui vui lắm thay!

chữ có nhiều âm đọc:
, : qiě
1.
2.
3. ,
4.
5. 穿
6.
7. (Danh từ) Họ。
, : jū
1.
2.
3.
4. :“”。
5. ”,


Vừa được xem: 辯證法上古上午上下三魁三頭六臂三阳县三關