- dữ, dự, dư

♦ Phiên âm: (yǔ, yù, )

♦ Bộ thủ: Nhất ()

♦ Số nét: 3

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Tục dùng như chữ .
♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()yǔ
1.
2. 便
3.
4. 〔与其”, “
5.
, : ()yù

, : ()yú
”。


Vừa được xem: 薄業椿萱