VN520


              

Phiên âm : sān, sàn

Hán Việt : tam, tám

Bộ thủ : Nhất (一)

Dị thể : không có

Số nét : 3

Ngũ hành :

(Danh) Số ba.
(Danh) Họ Tam.
(Hình) Thứ ba. ◎Như: giá thứ bỉ tái tha đắc liễu đệ tam danh 這次比賽他得了第三名 trong cuộc thi đó, anh ta chiếm được hạng thứ ba.
(Hình) Nhiều lần, lắm lượt. ◎Như: tam phiên lưỡng thứ 三番兩次 ba lần bốn lượt, nhất vấn tam bất tri 一問三不知 từ đầu tới cuối chẳng biết gì cả.
Một âm là tám. (Phó) Nhiều lần, làm đi làm lại. ◇Luận Ngữ 論語: Nam Dong tám phục Bạch Khuê 南容三復白圭 (Tiên tiến 先進) Ông Nam Dong đọc đi đọc lại thơ Bạch Khuê.


Xem tất cả...