Pineapple

- thất

♦ Phiên âm: (qī)

♦ Bộ thủ: Nhất ()

♦ Số nét: 2

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Số bảy, thứ bảy. ◇Trang Tử : Nhân giai hữu thất khiếu dĩ thị thính thực tức (Ứng đế vương ) Người ta ai cũng có bảy lỗ để thấy, nghe, ăn và thở.
♦(Danh) Thể văn. ◎Như: lối văn thất vấn thất đáp của Mai Thừa , lối văn song thất của ta.

: qī
1.
2. ”,
3. ”。


Vừa được xem: 珍視禮拜寺