- thất

Phiên âm: (qī)
Bộ 1 nhất [1, 2] U+4E03
Ngũ hành: Hỏa ()
♦(Danh) Số bảy, thứ bảy. ◇Trang Tử : Nhân giai hữu thất khiếu dĩ thị thính thực tức (Ứng đế vương ) Người ta ai cũng có bảy lỗ để thấy, nghe, ăn và thở.
♦(Danh) Thể văn. ◎Như: lối văn thất vấn thất đáp của Mai Thừa , lối văn song thất của ta.
Home | Lastviews: , , , , , , , 使 , .