- oa

♦ Phiên âm: (guō)

♦ Bộ thủ: Kim ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()guō
1.
2. 西


Vừa được xem: é”…大多數乔其纱