- đề

♦ Phiên âm: (tí, dì)

♦ Bộ thủ: Hiệt ()

♦ Số nét: 18

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Trán. ◎Như: điêu đề chạm trổ lên trán (tục lệ). ◇Hán Thư : Xích mi viên đề (Tư Mã Tương Như truyện ) Mày đỏ trán tròn.
♦(Danh) Phần nêu lên trên, lên trước của bài văn hoặc thơ. ◎Như: đề mục (gọi tắt là đề) đầu bài nêu lên ý chỉ cho cả bài, phá đề mở đầu, kết đề đóng bài.
♦(Danh) Bài thi (khảo thí). ◎Như: tuyển trạch đề bài thi tuyển, thí đề đề bài thi, vấn đáp đề bài thi vấn đáp.
♦(Danh) Dấu hiệu, tiêu chí. ◎Như: biểu đề ghi dấu (dùng cho việc khai khẩn ruộng hoang).
♦(Danh) Tấu, sớ. ◎Như: đề thỉnh sớ tấu xin dâng lên trên.
♦(Động) Ghi, kí, viết chữ lên trên. ◎Như: đề tiêm viết vào thẻ, đề ngạch viết hoành phi (bức biển ngang để treo lên), đề thi đề thơ, đề từ đề lời văn.
♦(Động) Bình phẩm, phê bình. ◎Như: phẩm đề bình phẩm.
♦(Động) Kể chuyện, nói tới. ◎Như: bất đề không nói tới nữa (thường dùng trong tiểu thuyết xưa sau một hồi, một đoạn chuyện). ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Thả bả nhàn thoại hưu đề, chỉ thuyết chánh thoại , (Đệ thập hồi) Khỏi nói tới chuyện vặt vãnh, chỉ kể chuyện chính.
♦(Động) Gọi, kêu. ◇Hàn Phi Tử : Bi phù bảo ngọc nhi đề chi dĩ thạch (Hòa Thị ) Đáng thương thay, ngọc quý mà lại gọi là đá.

: tí
1.
2.
3.
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: é¡Œ办理执照人石灰巖寶雞百科辭典舉業射電望遠鏡