- lí

♦ Phiên âm: (lǐ)

♦ Bộ thủ: Y ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦§ Cũng như .

: lǐ
1.
2.


    沒有相關
Vừa được xem: 哀泣裏停航退费停當哀歌停版停滯哀憐停泊停止